Reisverslag excursie Europees parlement

Maandag 10 december om half negen verzamelden we bij Capelse Brug, door de maandagochtendspits kwam de bus een half uur later dan verwacht. Vol goede moed vertrokken we met 30 andere VVD'ers uit Zuid-Holland onder begeleiding van Michelle en Christiaan (assistenten/stagiars avn Jules Maaten) richting Straatsburg. Door een onverwachte, grootse, politiecontrole in België en hierdoor nogmaals een onderbreking vanwege de maximale rijtijden van de chauffeur werd het programma enigszins aangepast. We reden direct door naar het Europees parlement, waar we om 18.00 aankwamen.

Het Europees parlement is gevestigd in een imposant gebouw met een enorm binnenplein en we zijn zeer zeker niet de enige groep bezoekers! Ondanks een uitgebreide veiligheidscheck staan we dan toch om 18.15 op de publieke tribune, de opening van 17.00 hebben we helaas moeten missen. In de gigantische zaal hebben 800 parlementariërs een plek, hiervan hebben er op deze dag circa 25 een 1-minuut speech aangevraagd. Een paar ervan maken we gebruik makend van de koptelefoons voor de vertalingen. Een veelvoud van uiteenlopende onderwerpen komt aan de orde, de korte speechtijden maken het geheel niet overzichtelijker voor ons als buitenstaander.

Om 18.30 krijgen we in een aparte ruimte waar we van een voorlichter een korte toelichting krijgen op de manier van werken van het Europees parlement; ook het heen-en-weer reizen tussen Brussel en Straatsburg komt uitvoering aan de orde. Vervolgens krijgen we de gelegenheid vragen te stellen aan Dirk Sterckx (Liberalen België) en Jules Maaten. Beide sprekers zijn het over één ding roerend eens: Europa is een feit, hoe je er ook over denkt. Het Europees parlement i.c. Jules Maaten is er veel aan gelegen om het werk van het parlement zo uitgebreid mogelijk over het voetlicht te brengen. Kennismakingsbezoeken als deze, evenals spreekbeurten die Jules Maaten met regelmaat in Nederland geeft, spelen hierin ene grote rol.

Om 19.30 wordt het de hoogste tijd naar het hotel te gaan, waarna we met de bus richting een restaurant gaan om vanaf 21.00 te hebben genoten van een uitstekende Elzasser zuurkool in het gezelschap van Jules Maaten, Jan Mulder en enkele VVD medewerkers. De volgende ochtend hebben we om 08.30 verzameld bij de bus om nog enkele uren te wandelen in het centrum van Straatsburg (in de stromende regen.) Na een voorspoedige terugreis zijn we 21.00 weer bij Capelse Brug.

Ergo: 16 uur in de bus, anderhalf uur Europees Parlement, 2 dagen leuke contacten met diverse VVD'ers, al met al een bijzondere ervaring. Mocht er weer eens een dergelijke uitnodiging voorbij komen, kan ik niets anders zeggen dan: DOEN!

Vera Kalf (VVD Raadsfractie)


Bijeenkomst "Groot Vettenoord is in beeld". Standpunten VVD-fractie.

Tijdens deze bijeenkomst d.d. 20 november 2007 bleek de presentatie van de uitkomsten van het rapport "Bedrijventerreinen waardeloos waardevol?" door de heer Kees Marges zeer verhelderend en bleek duidelijk de potentie van Groot Vettenoord en het grote belang voor Vlaardingen en haar bevolking.

Voor de VVD-fractie bleek duidelijk de grote behoefte bij de aanwezige deelnemers om van de zijde van de gemeente Vlaardingen een duidelijk antwoord te verkrijgen op de vraag of en zo ja wanneer Groot Vettenoord in aanmerking komt voor een ingrijpende herstructurering en herschikking. In de Stadsvisie Vlaardingen Koers op 2020 wordt een dergelijke herstructurering immers aangekondigd na 2010. Een mengvorm van wonen en werken wordt in de Stadsvisie mogelijk gehouden.

De VVD-fractie is concludeert dat:

  • De Stadsvisie dateert inmiddels van maart 2000 en is sindsdien helaas niet is herzien.
  • De economische visie, zoals verwoord in de Stadsvisie, is veel somberder dan de uitkomsten van het rapport: " Bedrijventerreinen waardeloos waardevol?"
  • Deze oorspronkelijke economische visie is op zijn minst achterhaald.
  • Begin 2008 zal het gemeentelijke actieplan wonen, uitkomen waarin naar verwachting geconcludeerd zal moeten worden dat het realiseren van een mengvorm van wonen en werken feitelijk uitgesloten is. Dit idee is feitelijk financieel utopisch gebleken.
  • Ondernemers gevestigd in Groot Vettenoord dringend behoefte hebben aan duidelijkheid van de zijde van de gemeente Vlaardingen.
  • Het voor alle betrokkenen slecht is als noodzakelijke investeringsbeslissingen nodeloos uitgesteld moeten worden door uitblijvende duidelijkheid van de gemeente.

De VVD-fractie roept het College van B&W op:

  • Uit te spreken dat de wens een menging van wonen en werken in Groot Vettenoord in de afzienbare toekomst (15 - 20 jaar) niet plaats zal vinden.
  • Niet op bureaucratische gronden te wachten tot alle formele tussenstappen genomen zijn om dit besluit te nemen.
  • Het werkgeversbelang nu eens serieus te nemen.


Agenda
Bijeenkomst met Jules Maaten.

Na een druk jaar met vele (Europese) beslommeringen wordt het tijd om weer eens rustig terug, maar vooral ook vooruit te kijken. Als uw vertegenwoordiger in het Europees Parlement neem ik wederom graag de tijd om u op de hoogte te brengen van mijn activiteiten in Europa.

Ik ben zeer benieuwd naar Uw adviezen en suggesties. Derhalve wil ik u van harte uitnodigen voor een bijeenkomst waarin u al uw vragen aan mij kunt stellen. Bovendien zal mijn collega en Quaestor in het Europees Parlement Jan Mulder aanwezig zijn om met u te discussiëren.

12 januari, 2007 Grand-Café Hoofstuk II, Rotterdam
60-Jarig jubileum VVD

Het jaar 2008 staat in het teken van het 60-jarig jubileum van de VVD. Op 24 januari 1948 richtten Pieter Jacobus Oud en Dirk Stikker in Hotel Krasnapolsky in Amsterdam de VVD op.

Meldt u nu aan!
Het lustrum van de VVD wordt op zaterdag 26 januari 2008 gevierd op de locatie waar het ooit begon: Hotel Krasnapolsky in Amsterdam. U kunt hier bij zijn! Meldt u nu aan via www.vvd.nl/lustrum

26 januari, 2007 Hotel Krasnapolsky, Amsterdam
 
Parkeeroverlast?
Maak de eerste twee uur
in de parkeergarage gratis!