In de wintermaanden neemt normaliter het aantal woninginbraken toe. Maar ook andere vormen van criminaliteit nemen, in de donkere maanden, vaak toe. Dat is één van de redenen waarom de Vlaardingse VVD inzet van cameratoezicht toejuicht.

Het project ‘Camera in Beeld’

De Vlaardingse VVD ziet mogelijkheden om meer samen te werken met onze inwoners en ondernemers. Het gebruik van particuliere camera’s voor beveiliging van privaat eigendom neemt immers ook steeds meer toe. Ondanks dat een particulier enkel opnames mag maken van de eigendommen, is het vaak onvermijdelijk dat ook (een klein stuk
van de) openbare ruimte (stoep of straat) in beeld komt. Deze beelden kunnen helpen bij opsporing en vervolging en mogen door de politie gebruikt worden. De politie is hiervoor het project ‘Camera in Beeld’ gestart.

Wat de Vlaardingse VVD betreft promoten wij het project ‘Camera in Beeld’ dan ook onder onze ondernemers en bewoners!

Camerabeelden van inwoners hebben al vaker geholpen

In de beantwoording van onze vragen geeft het College aan dat ze samen met de politie optrekken om dit project te promoten. De politie heeft ook aangegeven dat al veel inwoners zich hebben gemeld. Daarnaast hebben deze camerabeelden al meerdere keren tot een succes geleid!

Hoe verder?

Wij zijn als Vlaardingse VVD natuurlijk benieuwd naar de resultaten van dit project. Daarom hebben wij gevraagd om over 3 maanden een update te geven over de bijdrage van de camerabeelden van onze bewoners en ondernemers bij opsporing en vervolging. Het College stemde hier mee in. Wij zijn benieuwd!

Goed Vlaardings Liberalisme

Onze visie is dat de gemeente niet alle problemen in Vlaardingen oplost; dat doen zij samen met bedrijven, verenigingen en inwoners. Wat ons betreft is dit project een goed voorbeeld van Goed Vlaardings Liberalisme!