Na inzet van de Vlaardingse VVD eindelijk veilige bedrijventerreinen in zicht

Van ondernemers hoort de Vlaardingse VVD vaak dat op de bedrijventerreinen zaken gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. Criminaliteit moet keihard worden aangepakt, als het aan de VVD ligt, ook op de bedrijventerreinen. Veilige bedrijventerreinen zijn essentieel voor het vestigingsklimaat van onze stad. Een eerste stap naar veilige bedrijventerreinen was het opschroeven van bedrijfscontroles.…

Schriftelijke Vragen over het gebruik maken van bouwregelingen!

Wij werken nog steeds keihard om de Vlaardingse woningmarkt te herstellen.Het tempo mag wat ons betreft omhoog om de wooncrisis op te lossen. Daarom heeft ons raadslid Ruben vragen gesteld om van zoveel mogelijk bouwregelingen gebruik te maken! Bouwregelingen? De Rijksoverheid maakt meer en meer regelingen voor gemeentes om bouwprojecten te stimuleren. Het Volkshuisvestingsfonds en…

Maak kennis met kandidaat Kamerleden Fahid en Bart!

De verkiezingen voor de Tweede Kamer komen eraan! Op 15, 16 en 17 maart kan er gestemd worden. Op de kandidatenlijst voor de VVD staan 80 toppers. We willen jullie graag kennis laten maken met twee lokale kandidaten. Fahid en Bart Fahid, nu nog wethouder in Schiedam, staat op de 26e plek op de lijst.…

Op zoek naar een nieuwe Burgemeester

Op donderdagavond 28 januari werd tijdens de Raadsvergadering de profielschets voor een nieuwe burgemeester aangeboden aan Commissaris van de Koning Jaap Smit. De zoektocht naar een nieuwe burgemeester kan beginnen! Waarom zoeken we een nieuwe burgemeester? Onze huidige burgemeester, Bas Eenhoorn, is sinds 13 december 2019 waarnemend burgemeester van Vlaardingen. Hij ging aan de slag…

Antwoord op vragen over het project ‘Camera in Beeld’!

In de wintermaanden neemt normaliter het aantal woninginbraken toe. Maar ook andere vormen van criminaliteit nemen, in de donkere maanden, vaak toe. Dat is één van de redenen waarom de Vlaardingse VVD inzet van cameratoezicht toejuicht. Het project ‘Camera in Beeld’ De Vlaardingse VVD ziet mogelijkheden om meer samen te werken met onze inwoners en…

De Dag van de Ondernemer

Op 20 november was het de Dag van de Ondernemer. Zowel onze fractie als wethouder Bart zijn de stad in gegaan om Vlaardingse ondernemers een hart onder de riem te steken én een welverdiend bosje bloemen te overhandigen. Namens de fractie hebben Kees, Leonie en Ruben een aantal Vlaardingse ondernemers in het zonnetje gezet met…

Doe mee met de training Liberalisme op 10 december!

Heb je politieke ambitie, interesse of gewoon tijd over en wil je je kennis en vaardigheden verder ontwikkelen? Op 10 december a.s. organiseren we de training Liberalisme: een introductie. Heb jij interesse in het liberalisme en wil je hier meer van weten? Hoe is het ontstaan, ontwikkeld en waar staat het liberalisme nu? Volg dan…

Vlaardingse VVD wil compensatie van het kabinet voor Vlaardingen

Vlaardingen blijft de komende jaren in financiële problemen. Onderzoek vanuit de Vlaardingse VVD wijst uit dat de gemeente Vlaardingen vorig jaar 31,5 miljoen meer heeft moeten investeren in het sociaal domein, dan vier jaar geleden. Daarom doet de Vlaardingse VVD een beroep op het Kabinet voor compensatie van de geleverde diensten van het afgelopen jaar.…