Bart Bikkers (36) is door de leden van de lokale VVD gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Na een intensieve selectieprocedure droeg het bestuur Bikkers voor aan de ledenvergadering, die unaniem zijn voordracht bekrachtigde.

Een enorme eer

“Een enorme eer” zegt Bart over het besluit van de ledenvergadering. “Als Vlaardinger en wethouder heb ik van dichtbij gezien hoe Vlaardingen ondanks de coronapandemie, een stevig fundament heeft gelegd voor de toekomst. De afgelopen jaren waren pittig maar uitdagend. De persoonlijke verhalen die ik van de ondernemers te horen kreeg hebben een diepe indruk achtergelaten. Dit motiveert mij extra om mij hart te maken voor de Vlaardingse bedrijven en mensen die er werkzaam zijn. De komende jaren is het noodzakelijk om te bouwen aan een sterk MKB, krachtige wijken en veilige straten. Graag bouw ik daar samen met de Vlaardingse VVD aan mee”.

Voorzitter Sven Ringelberg is verheugd dat Bikkers opnieuw de kar wil trekken. “De Vlaardingse politiek vraagt om rust, continuïteit en het houden van koers. De VVD heeft zich de afgelopen jaren laten zien als een stabiele factor in de raad en het college. Ik ben ervan overtuigd dat Bikkers niet alleen het vertrouwen heeft van de leden, maar ook de Vlaardingse kiezer weet aan te spreken met zijn enthousiasme en optimistische kijk op de stad.”

Werken aan een nieuw Verkiezingsprogramma

Op dit moment wordt onder leiding van Raadslid Ruben van der Zande met een grote groep Vlaardingse VVD’ers gewerkt aan het verkiezingsprogramma, een nieuw liberaal plan voor Vlaardingen, dat in het najaar aan de leden voorgelegd wordt. Ruben van der Zande ligt een tipje van de sluier op: “We werken aan een herkenbaar VVD-programma waarin het bouwen van woningen, verbeteren van de veiligheid en ruimte voor ondernemers een centrale plek zullen krijgen.”