De zoektocht naar een nieuwe burgemeester startte 28 januari. Toen werd er tijdens een Raadsvergadering de profielschets voor een nieuwe burgemeester aangeboden aan Commissaris van de Koning Jaap Smit. En gisteren was het dan eindelijk zo ver; in een besloten vergadering van de Raad werd Bert Wijbenga voorgedragen als nieuwe burgemeester van Vlaardingen!

Bert Wijbenga

Op dit moment is onze beoogde nieuwe burgemeester namens de VVD nog wethouder in Rotterdam. Hij is daar onder andere verantwoordelijk voor handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven. Daarnaast is hij locoburgemeester in Rotterdam. Voor zijn wethouderschap was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van woningcorporatie Woonbron en bekleedde hij diverse functies bij de politie. 

Voorgedragen door de Vertrouwenscommissie

De Vertrouwenscommissie heeft de afgelopen maanden de voorbereidingen getroffen voor de aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. In deze Vertrouwenscommissie zaten 13 raadsleden, die bijna allemaal fractievoorzitter zijn, waaronder onze fractievoorzitter Kees.

Er solliciteerden 14 kandidaten op de vacature. Na overleg met de commissaris van de Koning is hieruit een selectie gemaakt. Daarbij kwam Bert Wijbenga als beste kandidaat naar voren.

Hoe nu verder?

Met deze aanbeveling door de gemeenteraad is de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht. Hierna volgt de benoeming bij Koninklijk Besluit. De verwachting is dat Bert Wijbenga op 9 september tijdens een bijzondere raadsvergadering wordt geïnstalleerd door de commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Vanaf dan heeft Vlaardingen weer een kroonbenoemde burgemeester.