Wij werken nog steeds keihard om de Vlaardingse woningmarkt te herstellen.
Het tempo mag wat ons betreft omhoog om de wooncrisis op te lossen. Daarom heeft ons raadslid Ruben vragen gesteld om van zoveel mogelijk bouwregelingen gebruik te maken!

Bouwregelingen?

De Rijksoverheid maakt meer en meer regelingen voor gemeentes om bouwprojecten te stimuleren. Het Volkshuisvestingsfonds en de Woningbouwimpulsgelden zijn hier voorbeelden van. Ondertussen blijft de vraag naar woningen enorm. In Vlaardingen zijn we inmiddels flink aan de slag om hard te gaan bouwen. Deze bouwregelingen bieden uiteraard veel kansen om bouwprojecten te versnellen en de Vlaardingse woningmarkt weer op orde te krijgen.

Schriftelijke Vragen

Daarom heeft ons raadslid Ruben schriftelijke vragen gesteld aan het college om als Vlaardingen van zoveel mogelijk bouwregelingen gebruik te maken!

1. In het Raadsmemo van 5 januari 2021 over de stand van zaken op het gebied van wonen noemt u dat u wellicht een aanvraag gaat doen voor de Woningbouwimpulsgelden (derde tranche). Hoe staat het met deze aanvraag?

2. Kunt u de verdeling van kapitaallasten per jaar inzichtelijk maken, als u inderdaad een aanvraag doet?

3. Welke gebieden komen er nog meer in aanmerking voor een dusdanige aanvraag? Bent u voornemens voor deze gebieden een aanvraag te doen?

4. In de inleiding van deze schriftelijke vragen wordt het Volkshuisvestingsfonds genoemd. Acht u een aanvraag voor dit fonds kansrijk? Voor welke gebieden zou u dit fonds willen benutten?

5.  Kunt u de verdeling van kapitaallasten per jaar inzichtelijk maken, als u inderdaad een aanvraag doet ten aanzien van dit fonds?

6. Zijn er buiten de genoemde regelingen in het Raadsmemo van 5 januari 2021 ook nog andere regelingen die u wilt gaan benutten om onze bouwprojecten te stimuleren? Zo ja, welke regelingen zijn dit?