Afgelopen donderdag was er weer een bomvolle agenda voor de Raadsvergadering. Er werd onder andere gesproken over vuurwerkbeleid, het lachgasverbod en bouwen aan de Zuidbuurt.

Het lachgasverbod

Een belangrijk punt op de agenda was het opnemen van een lachgasverbod in onze Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Elke gemeente heeft een eigen APV. Hierin staan regels opgenomen rondom openbare orde en veiligheid die gelden in die gemeente.

In de gemeenteraad werd gedebatteerd over het opnemen van een lachgasverbod. Wat de VVD betreft een belangrijk punt waar wij al eerder aandacht voor hebben gevraagd. Ook nu was de inzet van de Vlaardingse VVD weer duidelijk;

Bouwen aan de Zuidbuurt

Ook werd er gesproken over de wijziging van het Bestemmingsplan aan de Zuidbuurt. Met deze wijziging wordt het mogelijk gemaakt om daar een aantal woningen te bouwen. Vanzelfsprekend met respect voor het landschap daar. Wat de Vlaardingse VVD betreft gaan de palen zo snel mogelijk de grond in om daar een aantal woningen te realiseren!

Vuurwerkbeleid

Daarnaast werd er tijdens de Raadsvergadering ook gesproken over het vuurwerkbeleid in Vlaardingen. Zo werd er gedebatteerd over een lokaal vuurwerkverbod. Daarin is het een afweging maken tussen veiligheid en vrijheid. Bij de stemmingen was er geen meerderheid voor zo’n lokaal vuurwerkverbod.