GOED VLAARDINGS LIBERALISME

Goed Vlaardings Liberalisme. Dat is de visie van ons raadslid Ruben op Vlaardingen

“Mijn visie is dat de gemeente niet alle problemen in Vlaardingen oplost: dat doen bedrijven, inwoners, clubs en verenigingen. De gemeente moet de Vlaardingers meer vrij laten en stap voor stap terugtreden uit het maatschappelijk leven. Binnen het Goed Vlaardings Liberalisme zien Vlaardingers meer naar elkaar om en is er meer vrijheid om zelf dingen te ondernemen.”

Aan alle Vlaardingers,

Er is iets aan de hand met Vlaardingen. Hoe kan het dat de gemeente elk jaar meer dan 260 miljoen euro uitgeeft aan de stad, maar de problemen jaar op jaar groter worden? De werkeloosheid in Vlaardingen blijft hoog. De binnenstad is leeg en verlaten. We vinden moeilijk een huis in de stad. Vlaardingers kijken veelal naar de gemeente om deze problemen op te lossen. De VVD en ik kijken juist naar de inwoners, verenigingen en bedrijven. Vlaardingen is namelijk een gave stad waar veel mogelijk is en het barst van het talent. We halen nu alleen niet het maximale uit dit talent. Hoe ziet de stad eruit als dit wel zou gebeuren?

Het vernieuwde Vlaardingen zou bestaan uit betaalbare energiezuinige koopwoningen, met prachtige straten en levendige pleinen. Om dit te bereiken moeten wij de komende jaren gaan bouwen, bouwen, bouwen, zodat elke Vlaardinger een huis kan vinden, maar ook andere Nederlanders eenvoudig in Vlaardingen kunnen gaan wonen. Hiervoor zijn radicale maatregelen nodig.

De energietransitie, achterstallig onderhoud en leefbaarheid geven aanleiding om vraagtekens te zetten bij het behoud van bepaalde wijken in onze stad. Moeten sommige wijken niet volledig gesloopt worden, om voldoende woningen terug te kunnen bouwen? Is een aantal van onze wijken niet total loss?

De wijken in het vernieuwde Vlaardingen zijn weer gezellig; iedereen doet mee. In de winters strooien de wijkbewoners zelf zout op de gladde straat voor de deur, daar hebben zij de gemeente niet voor nodig. Scheve tegels in de stoep? In het vernieuwde Vlaardingen wordt bureaucratie voorkomen, door het mogelijk te maken dat buren zelf wat zand onder de tegel plaatsen en hierdoor de tegel kaarsrecht leggen. Dit krijgen wij voor elkaar door huidige verboden om te zetten in vrijheden.

In het vernieuwde Vlaardingen werkt een groter deel van de Vlaardingers voor de tientallen nieuwe bedrijven die naar de stad zijn gekomen. Er is een goed ondernemersklimaat. Dit kan de komende jaren bereikt worden door betere infrastructuur, waardoor de stad toegankelijker wordt voor verkeer, en veiligere bedrijventerreinen waar ondermijnende criminaliteit wordt aangepakt.

De bedrijven komen in het vernieuwde Vlaardingen aan goed personeel. Het onderwijs sluit beter aan op het werk dat er in het vernieuwde Vlaardingen voor het oprapen ligt. Dit komt omdat Vlaardingen een trotse mbo-stad is geworden, passend bij onze historie als hardwerkende haringen industriestad.

En in het vernieuwde Vlaardingen hebben we nog beter openbaar vervoer. Een deel van de Vlaardingers werkt nog steeds buiten de stad. Deze groep moet nóg makkelijker van A naar B kunnen reizen. Vlaardingen moet pleiten voor meer aansluitingen op het metronetwerk van onze regio. Zo trekken wij nieuwe inwoners, nieuwe bedrijven én nieuwe werknemers aan.

Schreeuwers benoemen problemen, dromers dromen over idealen, de doeners zorgen ervoor dat problemen worden opgelost en dromen worden verwezenlijkt. Hoe gaan wij ons vernieuwde Vlaardingen bereiken? Dat is wat ik noem: Goed Vlaardings Liberalisme. Een aantal concrete plannen heb ik al benoemd, maar boven deze plannen staat een duidelijke visie. Deze visie is dat de gemeente niet alle problemen in Vlaardingen oplost: dat doen bedrijven, inwoners, clubs en verenigingen. De gemeente kan wel soms een duwtje in de rug geven, op de achtergrond, of partijen bij elkaar brengen die de problemen wél het hoofd kunnen bieden. De gemeente moet de Vlaardingers meer vrij laten en stap voor stap terugtreden uit het maatschappelijk leven. Van onze bedrijven verwacht ik dat zij niet alleen meer winst willen behalen. De bedrijven moeten bij hun handelen ook denken aan hetgeen goed is voor de stad en voor de Vlaardingers. Zo ontstaat wederkerigheid. Al doen onze Vlaardingse bedrijven dit al lang! En binnen het Goed Vlaardings Liberalisme zien Vlaardingers meer naar elkaar om en is er meer vrijheid om zelf dingen te ondernemen. Wij proberen Vlaardingen zelf beter te maken, en verwachten niet in de eerste plaats dat de gemeente dit probeert.

De komende jaren zijn beslissend voor Vlaardingen. Laten we er, schouder aan schouder, voor zorgen dat de Vlaardingers meer vrijheid krijgen, de gemeente zich terugtrekt en bedrijven, verenigingen en inwoners hun verantwoordelijkheid pakken. Zo blijft Vlaardingen de gaafste stad, maar wordt ook de beste gemeente en gemeenschap van Nederland.

Ruben van de Zande

Raadslid Vlaardingse VVD