De verkiezingen zijn achter de rug, de kiezer heeft gesproken. We hebben een intensieve campagne achter de rug waarin we als campagneteam een duidelijke centrale VVD-boodschap hebben uitgedragen. Naast deze centrale boodschap hebben we ook als kandidaten ons persoonlijk verhaal naar onze kiezers gebracht.

De campagnestrategie heeft een prachtig resultaat opgeleverd waarbij we als VVD van de achtste partij zijn opgeschoven naar de derde partij van Vlaardingen. De verwachte versplintering door het grote aantal deelnemende partijen is werkelijkheid geworden. Veel partijen hebben net als de VVD drie zetels gehaald wat de klus om een coalitie te vormen niet eenvoudiger maakt.

Het persoonlijk karakter van onze campagne heeft geresulteerd in het feit dat Ruben van de Zande, Leonie Claessen en ikzelf met voorkeursstemmen gekozen zijn. Gevolg van deze uitslag is dat Sven Ringelberg en Kees Rijke (respectievelijk nummer 2 en 3 op de kandidatenlijst) komende donderdag niet als raadslid toetreden tot de gemeenteraad.

Een diepe, diepe buiging voor hen beiden! Sven heeft als campagneleider elke kandidaat de ruimte gegeven om persoonlijk campagne te voeren. Hierbij stond het belang van de VVD, om groter te worden, boven zijn eigen belang om verkozen te worden. Kees heeft zich de afgelopen jaren sterk ingezet voor de VVD-fractie en heeft de afgelopen maanden vanuit zijn ervaring een sleutelrol gespeeld in de campagne. Nu de kiezer gesproken heeft kan ik mij voorstellen dat de uitslag voor hen persoonlijk een grote teleurstelling is. Echter is het heel fijn om te zien dat beiden altijd het belang van de VVD boven het eigen belang stellen. De winst van de VVD is mede het resultaat van hun harde werk!

Direct na de uitslag heb ik uiteraard de winnaars, met ONS.Vlaardingen voorop, gefeliciteerd met het behaalde resultaat. Daarbij heb ik de lijsttrekker van ONS.Vlaardingen, Frans Hoogendijk, succes gewenst met het proces om te komen tot een coalitie. De komende weken zullen in het teken staan van verkennen en onderhandelen. De VVD heeft hierin niet het voortouw, maar leunt ook zeker niet achterover.

Nogmaals complimenten en dank aan iedereen die zich heeft ingezet voor deze overwinning. 

En nu, aan de slag!