Op donderdagavond 28 januari werd tijdens de Raadsvergadering de profielschets voor een nieuwe burgemeester aangeboden aan Commissaris van de Koning Jaap Smit. De zoektocht naar een nieuwe burgemeester kan beginnen!

Waarom zoeken we een nieuwe burgemeester?

Onze huidige burgemeester, Bas Eenhoorn, is sinds 13 december 2019 waarnemend burgemeester van Vlaardingen. Hij ging aan de slag om de rust in de gemeente terug te laten keren, zodat een daarna nieuw te zoeken kroonbenoemde burgemeester een goede start kan maken.

Hoe gaat de zoektocht naar een nieuwe burgemeester van start?

Op 17 november heeft de CdK Jaap Smit toestemming gegeven om te starten met een zoektocht naar een nieuwe kroonbenoemde burgemeester. De afgelopen tijd is er dan ook hard gewerkt aan een profielschets van de nieuwe burgemeester. Hiervoor is input gevraagd van onder andere alle fractievoorzitters, maar ook van jongeren en drie Vlaardingse basisscholen!

Wat staat er zoal in die profielschets?

In de profielschets is allereerst wat geschreven over de stad Vlaardingen zelf. Zo staat er het volgende in;

Vlaardingen is een stad van 73.000 inwoners, met de charme van een dorp en de uitdagingen van een grote stad. De gemeenschap is hecht, we zoeken graag de gezelligheid op. Sociaaleconomisch en op het gebied van veiligheid moet er stevig aangepakt worden. We zoeken voor onze stad een ervaren bestuurder die van wanten weet en optreedt als dat nodig is. Een authentieke persoonlijkheid met natuurlijk gezag, die oog heeft voor wat er leeft onder de mensen.

De introductie van de profielschets

Ook staat er in wat er wordt verwacht van de nieuwe burgemeester. In totaal zijn daarbij vier opgaven genoemd; het vergroten van de leefbaarheid (1), het bevorderen van de veiligheid (2), de samenwerking van het stadsbestuur verbeteren (3) en het versterken van het imago van Vlaardingen (4).

Benieuwd naar de profielschets? Download het document hieronder!

Hoe verloopt de zoektocht naar de nieuwe burgemeester verder?

Nu de profielschets is vastgesteld en aangeboden aan de Commissaris, kan de vacature voor de burgemeester worden opengesteld en kan iedereen hierop solliciteren. De Commissaris zal alle sollicitaties ontvangen en beoordelen. Samen met de Vertrouwenscommissie, waar bijna alle fractievoorzitters van de Raad inzitten, zal worden besproken welke kandidaten worden uitgenodigd voor vervolggesprekken.

Uit die gesprekken zullen een tweetal namen worden aanbevolen voor benoeming. Dit advies van de Commissaris van de Koning zal worden aangeboden voor benoeming door de Kroon.

Wanneer is de zoektocht voorbij?

Naar verwachting zal de installatie van de nieuwe burgemeester plaats kunnen vinden in september 2021.