Rens de Ron

Kandidaat #5 voor de Vlaardingse VVD

Rens, wat doe je in het dagelijks leven?

Ik werk als Teammanager Veiligheid en Toezicht bij de gemeente Gorinchem en ik geef trainingen en advies op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid

En waar wil jij je de komende periode voor inzetten?

Ik wil mij inzetten voor een veilige en leefbare woonomgeving. Waarbij oog is voor preventie maar waar ook repressief wordt opgetreden wanneer het moet. De basis moet zijn: schoon, heel en veilig. Je moet in Vlaardingen plezierig kunnen wonen maar ook kunnen ondernemen.

Wat is je favoriete plekje in Vlaardingen?

De Broekpolder is en blijft een fantastisch mooi gebied.