Raadslid Ruben heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College.

Al jaren ligt er naast de Marathonweg een groot stuk land braak, beter
bekend als: de Marathonweg Noord-Zuid (het voormalige Fortuna-terrein).
De afgelopen jaren zijn er diverse plannen geweest dit stuk land verder te
ontwikkelen. Nooit is het gekomen tot een definitief plan; laat staan tot een
definitief besluit. In deze wooncrisis kunnen we niet afwachten. De Vlaardingse VVD ziet graag actie!

Elke mogelijke bouwlocatie, met uitzondering van de Broekpolder, moet
onderzocht worden of er wellicht woningen gebouwd kunnen worden, de
komende jaren.

“Alleen door te bouwen, bouwen, bouwen kunnen we
deze wooncrisis aanpakken”

Daarom heeft Ruben de volgende schriftelijke vragen namens de fractie ingediend;

1. Hoeveel huizen zouden er mogelijkerwijs gebouwd kunnen worden op
de locatie Marathonweg Noord-Zuid?

2. Wat zou een dusdanig project financieel op kunnen leveren voor de
gemeente Vlaardingen?

3. Is het college van burgemeester & wethouders bereid nader onderzoek
te doen naar mogelijke woningbouw op de locatie Marathonweg Noord-Zuid?