Vlaardingen is een prachtige stad, die barst van potentie. Door als gemeente de juiste investeringen te doen en onze overheidsfinanciën op orde te brengen gaan we deze potentie nog beter benutten. We geven de Vlaardingers meer vrijheid om het leven in te richten. Zo blijven we de mooiste gemeente aan de Waterweg en komen we sterker uit deze crisis.

Fractievoorzitter Kees Rijke

Donderdag 12 oktober staan de begrotingsbehandelingen op de agenda in de gemeenteraad. De Vlaardingse VVD zal erkent dat de financiën de afgelopen jaren uit de hand zijn gelopen, en stellen dan ook voor te snoeien om te groeien.

De komende jaren gaan we snoeien om te kunnen groeien. Niet in bomen, maar in de Vlaardingse financiën. De Vlaardingse financiën zijn namelijk de afgelopen jaren uit de hand gelopen. De VVD neemt daarom de verantwoordelijkheid om financieel orde op zaken te stellen. We moeten ingrijpen, anders leggen we een zware hypotheek op onze toekomst en die van onze kinderen.

Waarin wilt de Vlaardingse VVD dan snoeien?

In de begroting die voorligt snoeien we vooral op de takjes die terug te voeren zijn naar de ambtelijke organisatie van onze gemeente. Zo ontstaat een kleine, maar krachtige overheid, die doet wat ze moet doen. Deze kleine overheid kan niet alle maatschappelijke problemen oplossen. Dat kunnen ondernemers, inwoners, verenigingen, en clubs veel beter.

Een kleiner deel snoeien we in de stad. Hierdoor maken we het mogelijk dat voorzieningen als het zwembad, de bibliotheek, de Stadsgehoorzaal en het museum gewoon open kunnen blijven. Zo blijft Vlaardingen een levendige en mooie stad, ook na de coronacrisis.

Maar hoe zorgen jullie met al de voorgestelde bezuinigingen dat problemen worden aangepakt?

Vlaardingen is dan wel een mooie stad, maar we kennen ook problemen. De komende jaren blijft de VVD deze problemen terugdringen, door de juiste investeringen te doen. Zwerfvuil is zo’n probleem. We gaan daarom ruim 100.000 euro investeren in een schone stad.

Wat doen jullie om de wooncrisis aan te pakken?

De wooncrisis is een ander probleem. We maken daarom geld vrij om de komende jaren te blijven bouwen, bouwen, bouwen. Waarbij we vooral bouwen in het middensegment en het hogere segment. Alleen zo lossen we de wooncrisis op.

Vlaardingen is een prachtige stad, die barst van potentie. Door als gemeente de juiste investeringen te doen en onze overheidsfinanciën op orde te brengen gaan we deze potentie nog beter benutten. We geven de Vlaardingers meer vrijheid om het leven in te richten. Zo blijven we de mooiste gemeente aan de Waterweg en komen we sterker uit deze crisis.