Onze inwoners zijn begaan met het klimaat en er zijn al initiatieven om onze stad mooier, groener én klimaatbestendiger te maken. Geveltuintjes kunnen daaraan een belangrijke bijdrage leveren en de stad ook nog opfleuren! De VVD-fractie heeft vorig jaar al vragen gesteld over de mogelijkheden voor dat soort initiatieven in Vlaardingen. En wat bleek: het zelf aanleggen van geveltuinen, stoeptuinen en buurttuinen kan gewoon. Afgelopen donderdag werd de strategie Klimaatadaptatie besproken in de gemeenteraad.

Strategie Klimaatadaptatie

Op 1 april heeft de Gemeenteraad de ‘Strategie Klimaatadaptatie’ vastgesteld. De VVD-fractie vroeg daarbij extra aandacht voor het betrekken van de raad bij de uitvoeringsagenda. Want het is belangrijk om inwoners én raad goed te betrekken en vooral goede plannen te ondersteunen, zoals de actie Tegelwippen.

Het is geweldig dat de voltallige raad het met de VVD eens is dat Vlaardingers zelf veel kunnen doen in het kader van klimaatadaptatie.

Raadslid Leonie Claessen