ONS VERKIEZINGSPROGRAMMA

Op vrijdagavond 9 februari presenteerde de Vlaardingse VVD in het clubhuis van Watersportvereniging Bommeer het verkiezingsprogramma. De VVD laat in haar plannen zien trots te zijn op de stad en heeft de ambitie om vooral de kansen die Vlaardingen heeft aan te grijpen.

Op vrijdagavond 9 februari presenteerde de Vlaardingse VVD in het clubhuis van Watersportvereniging Bommeer het verkiezingsprogramma. De VVD laat in haar plannen zien trots te zijn op de stad en heeft de ambitie om vooral de kansen die Vlaardingen heeft aan te grijpen.

“Vlaardingen is een gave stad, maar we leunen als VVD niet achterover. We zien volop ruimte voor verbetering en mooie kansen. De kosten voor het hebben van een woning zijn gestegen, maar het onderhoud in de openbare ruimte is onvoldoende. Criminaliteit in Nederland daalt, maar niet iedere Vlaardinger voelt zich ’s avonds nog veilig op straat. Onze ondernemers zorgen voor een levendige stad en voorzien veel van onze inwoners van werk, maar worden beperkt door onnodige regels. De hardwerkende Vlaardingen moet weer waar voor zijn geld krijgen” – Lijsttrekker Bart Bikkers

Om deze kansen te benutten vindt de VVD het belangrijk dat de politieke partijen onderling beter samenwerken en beter luisteren naar onze inwoners en ondernemers. Sven Ringelberg (nummer 2 op de kandidatenlijst): “Wekelijks gaan we de wijken in. We horen veel Vlaardingers die trots zijn op hun stad, maar er zijn zorgen. Zo wachten de mensen in Holy-Noord en Zuid al jaren op het benodigde onderhoud en is er vanuit de gemeente onvoldoende aandacht voor dit probleem. De sterkste schouders mogen meer verwachten dan alleen de zwaarste lasten te moeten dragen. Het is hoog tijd dat deze groep iets terugziet van hun inspanningen.”

De titel van het programma van de Vlaardingse VVD luidt: “Vlaardingen, te gaaf om links te laten liggen”. De VVD laat hiermee blijken dat keuzes maken en lef tonen nodig is. Ruben van de Zande (nummer 4 op de kandidatenlijst): ‘’De afgelopen 12 jaar was Vlaardingen visieloos. Het is tijd voor een stadsvisie, die de Vlaardinger centraal zet, in plaats van afstraft. Vlaardingen moet een stad worden waar het goed wonen, werken en recreëren is’’

Kees Rijke (nummer 3 op de kandidatenlijst): “Samenwerking is voor onze stad ongelooflijk belangrijk. Als je door Vlaardingen rijdt en goed om je heen kijkt, dan zie je dat in alle wijken, van Holy Noord tot de VOP, van de Westwijk tot aan Ambacht, er mensen zijn die graag willen. Zij willen iets van hun leven maken, zien om naar hun omgeving, werken hard op school of als ondernemer om iets te bereiken en zorgen er ook voor dat deze stad mooier wordt. De komende periode wil de Vlaardingse VVD ieders talenten benutten om samen te werken aan een nog mooiere stad.”

Leonie Claessen (nummer 5 op de kandidatenlijst): “Ook als het gaat om bereikbaarheid, wil de Vlaardingse VVD haar mouwen opstropen. Natuurlijk blijven we ons inzetten voor een directe ontsluiting van het havengebied en het oplossen van de bestaande problemen rond de Marathonweg. Ook veiligheid van fietsers, goede bereikbaarheid van het centrum en voldoende parkeerplaatsen vinden wij belangrijk, omdat wij van onze inwoners horen dat er nog veel te verbeteren valt. Daar gaan we ons voor inzetten.”