Wij zijn blij om te zien dat het harde werk loont. Als gemeente kunnen wij nu weer op onze eigen benen staan, maar het herstel is nog wankel. Wat de Vlaardingse VVD betreft moeten we er alles aan doen om de komende jaren niet weer om te vallen. Dat betekent dat we de hand op de knip houden en de focus blijft liggen op het herstelplan en het ombuigingspakket!

Reactie van de Vlaardingse VVD

Opheffing preventief toezicht

De gemeente Vlaardingen staat per 1 januari 2021 niet meer onder financieel preventief toezicht van de Provincie Zuid-Holland. De provincie heft het preventief toezicht opgeheven omdat de financiële vooruitzichten van Vlaardingen zijn verbeterd.

Dit komt dankzij het ombuigingspakket dat in november door de raad is vastgesteld en een uitwerking is van het eerder aangenomen herstelplan. Zo heeft de Vlaardingse VVD ingezet om te snoeien om te groeien. Fractievoorzitter Kees zei daar toen het volgende over;

Vlaardingen is een prachtige stad, die barst van potentie. Door als gemeente de juiste investeringen te doen en onze overheidsfinanciën op orde te brengen gaan we deze potentie nog beter benutten. We geven de Vlaardingers meer vrijheid om het leven in te richten. Zo blijven we de mooiste gemeente aan de Waterweg en komen we sterker uit deze crisis.

Fractievoorzitter Kees Rijke

De financiële positie van Vlaardingen

Ondanks de opheffing van het preventieve toezicht blijft de financiële situatie van de gemeente zorgelijk. Daarom waarschuwt de provincie de gemeente om het Herstelplan en de ombuigingsvoorstellen volledig te realiseren en waakzaam te blijven bij het aangaan van nieuwe verplichtingen.

Zo kunnen we de gevolgen van de coronacrisis op de lange termijn nog niet inschatten. Daarom blijven we de koers die is ingezet met het herstelplan aanhouden.