Op 29 september werd bekend dat het Kabinet ermee kan leven dat gemeenten (pols)bandjes inzetten om toegang te krijgen tot horeca gelegenheden waarvoor een geldige QR-code vereist is. In enkele steden werd al geëxperimenteerd met deze bandjes. En met succes! Daarom vraagt de Vlaardingse VVD wat hiervoor mogelijk is in Vlaardingen.

Aandacht voor onze horeca ondernemers

In de afgelopen tijd is er ontzettend veel af gekomen op onze Vlaardingse (horeca)ondernemers. Zo heeft de VVD-fractie vorig jaar al gevraagd om ondernemers de ruimte te bieden hun terras uit te breiden. Sinds kort moeten gasten die binnen willen zitten een geldige QR-code laten zien. Dit zorgt voor extra werkdruk voor onze ondernemers. Gelukkig kan een ‘corona (pols)bandje’ helpen.

Het corona pols(bandje)

Het afgelopen weekend werd er in steden als Breda en Alkmaar al gebruik gemaakt van de zogenoemde corona (pols)bandjes. En met succes! Inmiddels lijkt het erop dat ook steden rondom Vlaardingen gebruik gaan maken van deze bandjes. Horecabezoekers krijgen dit bandje om hun pols wanneer ze op een centrale plek hun Corona ToegangsBewijs hebben kunnen laten zien. Hierdoor hoeven ondernemers alleen te controleren op het bandje, en niet op de QR-code én een identiteitsbewijs. Dat scheelt wachtrijen en extra werk voor de horeca.

Genoeg reden voor raadslid Leonie om schriftelijke vragen te stellen aan het College.

Extra steun voor handhaving

Daarnaast is bekend worden dat er extra financiële middelen zijn toegezegd voor het ondersteunen van ondernemers bij het controleren van het Corona ToegangsBewijs. In totaal gaat dit om 45 miljoen euro; in haar vragen aan het College vraagt Leonie hoeveel van dit bedrag terecht komt in Vlaardingen.

Is het College het eens met de VVD dat bij het inzetten van deze extra steun de focus moet liggen op het ondersteunen van onze Vlaardingse (horeca)ondernemers bij het controleren op het Corona ToegangsBewijs?

Raadslid Leonie in haar schriftelijke vragen

De schriftelijke vragen

1) Is er inmiddels een advies of standpunt van de Veiligheidsregio Rotterdam over het gebruik van corona-(pols)bandjes ?
2) Wat is het standpunt van het College van Vlaardingen terzake ?
3) Is hier al met Vlaardingse ondernemers over gesproken ?
4) Gaat ook gemeente Vlaardingen een soortgelijke proef starten ? Zo ja, wanneer en hoe ? Zo nee, waarom niet ?
5) Hoeveel middelen van de toegezegde €45 miljoen krijgt Vlaardingen ?
6) Kunt u aangeven hoe het College van plan is om deze middelen in te zetten en deelt u de mening van de VVD dat hierbij de focus moet liggen op het ondersteunen van onze Vlaardingse (horeca)ondernemers bij de CTB-controle ?