Vlaardingen blijft de komende jaren in financiële problemen. Onderzoek vanuit de Vlaardingse VVD wijst uit dat de gemeente Vlaardingen vorig jaar 31,5 miljoen meer heeft moeten investeren in het sociaal domein, dan vier jaar geleden. Daarom doet de Vlaardingse VVD een beroep op het Kabinet voor compensatie van de geleverde diensten van het afgelopen jaar.

Een schrikbarende optelsom

Vlaardingen heeft er de afgelopen jaren meer en meer taken bij gekregen. Taken op het gebied van zorg en sociale zaken. Voor het uitvoeren van deze taken krijgt Vlaardingen geld van het Kabinet. Deze vergoeding blijft echter ver achter bij de kosten die gemaakt moeten worden om deze taken uit te voeren. Uit het onderzoek van de VVD blijkt dat Vlaardingen vier jaar geleden uit eigen middelen 69 miljoen euro uitgaf aan het sociaal domein. Vorig jaar is dit bedrag opgelopen naar 97,5 miljoen. Een schrikbarend verschil van 31,5 miljoen euro waardoor de reserves flink zijn aangetast. Elke euro kan maar één keer worden uitgegeven. Deze 31,5 miljoen had geïnvesteerd kunnen worden in veilige buurten, betaalbare huizen en schone straten.

“De zorgelijke financiële situatie van Vlaardingen hebben we meermalen bij de Tweede Kamer fractie van de VVD aangekaart met het verzoek dit bij het Kabinet aan de orde te stellen”.

– Fractievoorzitter Kees Rijke

De Vlaardingse VVD doet nu een beroep op het kabinet om het verschil van 31.5 miljoen te compenseren.

Handen uit de mouwen

De Vlaardingse VVD kijkt niet alleen naar het Kabinet, maar ook naar de gemeente zelf, investeerders en de Vlaardingers. De gemeenteraad heeft in het Herstelplan van 28 mei er al voor gezorgd dat Vlaardingen meer huizen gaat bouwen in het duurdere segment en er slimmer en goedkoper wordt omgegaan met regelingen in het sociaal domein. Maar dit herstelplan is niet genoeg. Wat de VVD betreft zal de gemeente Vlaardingen helaas opnieuw moeten ombuigen en bezuinigen en private partijen moeten aantrekken die zich verbinden aan de ambities van Vlaardingen en ook financieel willen bijdragen.

In de Kadernota die op 9 juni door de gemeenteraad wordt behandeld zijn hiertoe voorstellen opgenomen. Door allemaal de handen uit de mouwen steken, wordt de weg geopend voor een stad die opbloeit van initiatieven. Daarmee is een financieel gezonde stad op termijn mogelijk.
Toch kan Vlaardingen het niet alleen. Vandaar deze bloedserieuze oproep van de Vlaardingse VVD aan het Kabinet.