Vorige maand heeft onze fractievoorzitter Kees Rijke schriftelijke vragen gesteld over het preventief fouilleren. Dit naar aanleiding van de vondsten tijdens het fouilleren; drugs, vuurwapens en tal van messen. Mede op verzoek van de VVD is de aanwijzing van veiligheidsrisicogebied voor de Vergulde Hand en Groot Vettenoord nu met 6 maanden verlengd. Dat betekent dat het preventief fouilleren ook doorgezet kan worden. Goed nieuws!

Resultaten van preventief fouilleren

Burgemeester Bas Eenhoorn schreef in een brief aan de raad dat er op sommige bedrijventerreinen sprake is van een verwevenheid tussen de (criminele) onder- en bovenwereld. Zo werden er tijdens controles vuur- en slagwapens aangetroffen. In de afgelopen maanden werden bij preventief fouilleren 27 messen en 3 slagwapens in beslag genomen.

Veilige Bedrijventerreinen

Doordat de bedrijventerreinen de Vergulde Hand en Groot Vettenoord zijn aangewezen als veiligheidsrisicogebied kan er door de politie strenger gehandhaafd worden. Ook kan het preventief fouilleren worden doorgezet. En dat blijkt hard nodig. Veilige bedrijventerreinen zijn wat de VVD betreft essentieel!

“Van ondernemers hoort de VVD vaak dat op de bedrijventerreinen zaken gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen’’, aldus VVD raadslid Kees Rijke. ,,Criminaliteit moet keihard worden aangepakt, en veilige bedrijventerreinen zijn essentieel voor het vestigingsklimaat van onze stad.’

Fractievoorzitter Kees Rijke