De Vlaardingse VVD maakt zich al jaren hard voor de veiligheid van Vlaardingen. Zo heeft de fractie ervoor gezorgd dat via een pilot diverse bedrijventerreinen en wijken zijn aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, zodat daar strenger gehandhaafd kan worden. Toen wij lazen dat er bij het preventief fouilleren veel messen zijn gevonden heeft onze fractievoorzitter Kees meteen vragen gesteld aan het College. Met deze vragen willen we de pilot van drie maanden zo snel mogelijk verlengen. Preventief fouilleren blijkt hard nodig!

De Pilot preventief fouilleren

Door veelvuldig aandringen van de VVD-fractie heeft de burgemeester van het Openbaar Ministerie toestemming gekregen tot het uitbreiden van de pilot preventief fouilleren in Vlaardingse gebieden, onder andere in Holy en op enkele bedrijfsterreinen. Onze fractievoorzitter reageerde toen als volgt;

“Het is geweldig dat nu zowel de burgemeester, de politie en het OM het met de VVD eens zijn dat criminaliteit op deze plekken keihard aangepakt moet worden”

Fractievoorzitter Kees Rijke

De vondsten tijdens het preventief fouilleren

Betrokken agenten hebben op hun social media enkele foto’s geplaatst van de vondsten die zij hebben gedaan tijdens het preventief fouilleren. De resultaten liegen er niet om: drugs, een metalen pijp en tal van messen. Reden genoeg om te vragen of deze vondsten reden zijn om de gebieden definitief aan te wijzen als gebieden waar preventief gefouilleerd mag worden.

De schriftelijke vragen aan het College

Naar aanleiding van de vondsten heeft onze fractievoorzitter vragen gesteld aan het College. De Vlaardingse VVD wilt meer weten over de resultaten van het preventief fouilleren. Daarnaast zijn we benieuwd of er ook straffen zijn opgelegd en of de vondsten voldoende resultaat geven om het preventief fouilleren in veiligheidsrisicogebieden structureel te maken. Wij roepen de burgemeester en het OM op om de pilot zo snel mogelijk te verlengen!

1) Hoe vaak en in welke wijken en bedrijfsterreinen is er sinds de start van de pilot, last tot preventief fouilleren afgegeven en is preventief gefouilleerd ingezet?
2) Welke leeftijden hadden deze personen waarbij wapens en drugs zijn gevonden?
3) Zijn daarbij ook vervoersmiddelen doorzocht, zoals auto’s en scooters?
4) Kunt u aangeven tot hoeveel en welke strafrechtelijke of bestuursrechtelijke sancties dit heeft geleid? Indien geen, bent u bij een volgende keer wel bereid tot het opleggen van bestuurlijke maatregelen zoals een last onder dwangsom of verblijfsontzeggingen?
5) Bent u bereid om deze ervaringen met preventief fouilleren op korte termijn met het Openbaar Ministerie te bespreken als opmaat tot het verlengen van de pilot, dan wel deze gebieden definitief aan te wijzen als gebieden waar preventief wordt gefouilleerd? Zo nee, waarom niet?